Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Αποφάσεις της ΓΣ του ΛΠ 31/05/2011


Στην ψηφοφορία της 31ης Μαΐου 2011 αποφασίστηκαν τα εξής :

1) Η διαδικασία της ψηφοφορίας να γίνεται όπως μέχρι τώρα, με υπέρ και κατά, και οι αποφάσεις να παίρνονται με βάση τη συντριπτική πλειοψηφία. Σε περίπτωση αδυναμίας εξαγωγής συμπεράσματος ή πολύ μικρής υπεροχής, τότε θα περνάμε σε συζήτηση του ίδιου θέματος, την επόμενη μέρα.

2) Να κρατάμε χρονικό όριο στην τοποθέτηση του κάθε ομιλητή.

3) Η διαδικασία της ψηφοφορίας να γίνεται κάθε ημέρα.

4) Αποφασίστηκε αυτή να μην είναι η τελευταία συνέλευση για τα οργανωτικά θέματα.

5) Οι θεματικές ομάδες να έρχονται στη συνέλευση με συγκεκριμένες προτάσεις / δράσεις.

6) Να πάμε σε τυπογραφείο για μαζική ανατύπωση έγγραφου υλικού

7) Τρία άτομα να αναλαμβάνουν το συντονισμό, τα οποία να αλλάζουν καθημερινά.

8) Στην ομάδα ανέργων να μη συμμετέχουν μόνο άνεργοι, αλλά και όσοι δεν έχουν κάρτα ανεργίας.

9) Να γίνεται μετάφραση των κειμένων και σε άλλες γλώσσες, για τους μετανάστες.

10) Καθημερινά η συνέλευση να λαμβάνει χώρα από τις 19.00 ως τις 22.00 για διάφορα ζητήματα. Μετά τις 22.00 να ακολουθεί η ψηφοφορία.

11) Να γίνεται ενημέρωση για τις δράσεις μας σε άτομα του εξωτερικού, μέσω video και internet.

12) Να συγκεντρωθούν υπογραφές για την κατάργηση του μνημονίου.

13) Να γίνουν πορείες με ντουντούκες και κατσαρόλες, για προώθηση.

14) Να γίνονται μικρές διαδηλώσεις στις γειτονιές.

15) Να οριστεί μέρα ορόσημο, σε συνεννόηση με τις άλλες πλατείες.

16) Να γίνονται προβολές ντοκιμαντέρ.

17) Να δημιουργηθεί ομάδα προτάσεων και να βγει πρόγραμμα.

1 σχόλιο: